Szkolenie w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych przeprowadza pielęgniarka w domu chorego i obejmuje ono:

  • Posługiwanie się sprzętem do żywienia dojelitowego.
  • Zasady przechowywania i sprawdzania przydatności do użycia diet i sprzętu.
  • Zasady aseptyki w przygotowaniu i podawaniu żywienia.
  • Zasady opieki nad sztucznym dostępem (zgłębnikiem lub przetoką odżywczą).
  • Zasady posługiwania się pompą perystaltyczną do żywienia dojelitowego.
  • Zasady zapobiegania, rozpoznawania i postępowania w przypadku wystąpienia powikłań.
  • Zasady porozumiewania się z lekarzem prowadzącym i zespołem leczenia żywieniowego w domu.
  • Zasady odżywiania doustnego (jeżeli możliwe) i podawania innych leków.
  • Zasady higieny osobistej.
  • Przekazanie materiałów szkoleniowych.
Szukaj na stronie