Usługa żywienia dojelitowego w warunkach domowych jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Nasza opieka jest w całości opłacana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Pacjent nie ponosi żadnych kosztów. Aby skorzystać z bezpłatnej opieki musi spełnić poniższe wymagania:

 • Założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego
 • Prawidłowo wystawione skierowanie do Poradni Żywieniowej
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • W przypadku pacjentów do 18 roku życia Szpitalna Kwalifikacja do żywienia dojelitowego w warunkach domowych dietą przemysłową

Zakres świadczonych usług

 • Przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia żywieniowego w warunkach domowych.
 • Zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami.
 • Program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych
  • dojelitowo w warunkach domowych lub
  • domu pacjenta.
 • Dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego, jeśli istnieją wskazania) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta.
 • Zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia żywieniowego oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem żywieniowym.
 • Udrożnienie lub poprawę mocowania zgłębnika lub naprawę zgłębnika lub przetoki – według potrzeb.
 • Transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego jeżeli wykonanie badań lub hospitalizacja związane są z prowadzonym leczeniem żywieniowym.
Szukaj na stronie