Żywienie dojelitowe (żywienie drogą przewodu pokarmowego) jest to jedna z form leczenia żywieniowego. Polega na podawaniu substancji odżywczych, wody, białka, elektrolitów, pierwiastków śladowych do  przewodu pokarmowego drogą inną niż doustna. Podanie to następuje przez zgłębniki (sondy) dożołądkowe/dojelitowe lub przetoki odżywcze.

Podaży dokonuje się przez zgłębniki (sondy) dożołądkowe/dojelitowe lub przetoki odżywcze. Podstawowym warunkiem tego typu leczenia jest konieczność prawidłowej funkcji przewodu pokarmowego, dlatego zasadniczymi przeciwwskazaniami do tego typu leczenia jest niedrożność przewodu pokarmowego, brak prawidłowej czynności jelit, biegunki lub zaburzenia wchłaniania jelitowego.

Żywienie dojelitowe jest procedurą, którą można zastosować u chorych nie wymagających hospitalizacji, a u których niemożliwe jest wystarczające żywienie drogą doustną (np. z powodu zaburzeń przełykania), możliwe jest natomiast odżywianie drogą przewodu pokarmowego. Warunkiem jest możliwość uzyskania dostępu do sprawnie działającego odcinka przewodu pokarmowego (np. żołądka lub jelita). W takim żywieniu stosuje się diety przemysłowe.

Szukaj na stronie